අධ්‍යාපනය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක් ද සමාජ අයිතියක් ද? | Adyapanaya welanda bhandayk d?

“වැඩ කරන ජනතාවට දැනුම අවශ්‍ය හෙයින් ඔවුහු දැනුම සඳහා පිපාසයෙන් පෙළෙති. වැඩ කරන ජනයාගෙන් දහයෙන් නවයම විමුක්තිය සඳහා අරගලයේදී දැනුම ආයුධයක් බවත් ඔවුන්ගේ පරාජයන්ට හේතුව අධ්‍යාපනය නොමැතිකම බවත් දැන් සෑම දෙනාට, ඇත්ත වශයෙන්ම අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සැලසීම තමන්ට භාර වූ කටයුත්තක් බවත් අවබෝධ කරගෙන සිටිති.”

රු765.00

or 3 X රු255.00 with

or 3 X රු 255.00 with Koko Koko

Description

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “අධ්‍යාපනය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක් ද සමාජ අයිතියක් ද? | Adyapanaya welanda bhandayk d?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *