අරාබි නිසොල්ලාසය 3 | Arabi Nisollasaya 3

ආදරණීය කෘතියක් සේ බටහිර හා පෙරදිග විචාරකයන් විසින් සලකනු ලබන අතර “අරාබි නිසොල්ලාසය නැතහොත් එක් දහස් එක් රැය” (අල්ප් ලයිලා වා ලයිලාහ්) වැඩිහිටි, යොවුන්, ප්‍රබුද්ධ හා සාමාන්‍ය පාඨකයා රසයෙන් මත් කළ, භාෂා සිය ගණනකට පරිවර්තනය වූ අපූරු කතා එකතුවකි. මෙය අරාබි ලෝකයේ ස්වර්ණමය යුගයේ සම්පාදිත පරිකල්පනයෙන් ආඪ්‍ය වූ කතා පොදියක් සේද නම් කරති. මෙහි කතා පරිවර්තනයේදී ස්වයං වාරණයට ලක්වී නොමැති අතර, පාඨකයාට මෙහි අන්තර්ගතය පූර්ණ නැවුම් රසයක් ලබා දෙනවාට සැකයක් නැත.

රු351.00

or 3 X රු117.00 with

or 3 X රු 117.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Dayabara Daliya – දයාබර ඩාලියා

රු765.00
or 3 installments of රු255.00 with

GOVI RAJJURUWO-ගොවි රජ්ජුරුවෝ

රු427.50
or 3 installments of රු142.50 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “අරාබි නිසොල්ලාසය 3 | Arabi Nisollasaya 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *