ආලෝකයේ රණකාමියාගේ අත්පොත | Alokaye Ranakamiyage Athpotha
.
.
ආලෝකයේ රණකාමියාගේ අත්පොත | Alokaye Ranakamiyage Athpotha

ආලෝකයේ රණකාමියාගේ අත්පොත | Alokaye Ranakamiyage Athpotha

රු675.00

Category Tag
Pages : 106
Language : Sinhala
Publisher : Seri Publication

හැම දෙනාටම මෙවැනි දේ කළ හැකි වන්නේ ය. එසේ ම, කිසිවකු තමා ආලෝකයේ රණකාමියා යැයි
නො සිතුවත් අපි සියල්ලෝ ම ආලෝකයේ රණකාමියෝ වන්නෙමු.

ඔහු සටහන් පොතේ හිස් පිටු දෙස බැලුවේ ය.

ස්ත්‍රිය නැවත වරක් මඳ සිනා නැඟුවා ය.

ආලෝකයේ රණකාමියා ගැන ලියන්න, ” ඕ කීවා ය.

දෙවියෝ අපට වචන වල වග කිව යුතු ස්වභාවය උගැන්වීම සඳහා නිහැඬියාව ප්‍රයෝජනයට ගනිති.

විවේකයේ අගය වටහා දෙනු උදෙසා හෙතෙම මිහන්සිය ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ ය.

යහපත් සෞඛ්‍යයේ ආශිර්වාදය උගැන්වීම උදෙසා අසනීපය භාවිත කරන්නේ ය.

අපට ජලය ගැන උගැන්වීම උදෙසා දෙවියෝ ගින්න භාවිත කරන්නෝ ය.

වාතයේ අගය උගැන්වීම උදෙසා හෙතෙම පස භාවිත කරන්නේ ය.

දිවියේ අගය අපට කියාදීම සඳහා හෙතෙම මරණය ප්‍රයෝජනයට ගන්නේය.

or 3 X රු 225.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here