ඇත්තටම ඒ මිදි ඇඹුල් | Aththatama E Midi Abul
.
.
ඇත්තටම ඒ මිදි ඇඹුල් | Aththatama E Midi Abul

ඇත්තටම ඒ මිදි ඇඹුල් | Aththatama E Midi Abul

රු480.00

SKU 9786246417079 Category
Pages : 59
Language : Sinhala
Publisher : Rasakatha Pvt Ltd

ප්‍රේමයේ අවසන් කියවීම

ගහක යුතුකම මල් සැදීමය
මලින් අතු ඉති හැඩ කිරීමය
මිදෙන දා මල් අත්හැරීමය
සුසුම් පිටකර දරා ගැන්මය
ආදරේ කියන්නේම ඒකට

මලක කාරිය සුවඳ දීමය
සුවඳ දී නටුවෙන් මිදීමය
මිදී ගහ මුලටම වැටීමය
යළිත් ගහටම පොහොර වීමය ආදරේ කියන්නේම ඒකට

සඳ එළිය මල් පිබිදවීමය
යන්තමට මුදු පෙති සිඹීමය
ඉඳහිටක සුවදුක් ඇසීමය
අයිතියක් කිසිදා නොකීමය
ආදරේ කියන්නේම ඒකට

or 3 X රු 160.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here