එක්ස් | X

SKU 9789553130877 Category

මේ අතරවාරයේ.. …

විල්කින්ස් චීන්නුන්ට ශාප කළේය. එවිටම මොකක් දෝ මහා වෙනසක් ඔහුගේ ගතට දැනුණි. සියල්ල සිදු වූයේ එක්වරම බැවින්, ඔහුට සිය දර්ශණ පථය සෙමෙන් ධාවනය වන සිනමා පටයක් මෙන් මැවී පෙනුණි.

යානය තුළ දැනුණු බර ගැන හැඟීම පහව ගොස් සැණෙකින් ඔහුට ශූන්‍ය ගුරුත්වය දැනෙන්නට විය. ඉන්පසු, එවිටම, ඔහුට සිය යානය මෙන්ම, ඔහුගේ හිස හරවමින් බැලූ බැලූ අත ගමන් කරමින් තිබුණු සියලුම යානා ද, වැහි පොද සේ පහළට ඇද හැළෙන අයුරු දිස් වූයේය… පෙනෙනෙ පෙනෙන අත සියලුම ගොඩනැගිලි, වැලි මාලිගාමෙන් දුහුවිලි නංවමින් පහළට කඩා හැළෙන අයුරු, සිය ඇස් අදහාගත නොහැකිව හේ බලා

සිටියේය.

ඉක්බිතිව ඔහුගේ ලෝකය එකවරම කළුවර විය.

රු720.00

or 3 X රු240.00 with

or 3 X රු 240.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “එක්ස් | X”

Your email address will not be published. Required fields are marked *