ඒ පොත නොහොත් සර්පයා මැරීම | E potha nohoth sarpaya marima
.
.
ඒ පොත නොහොත් සර්පයා මැරීම | E potha nohoth sarpaya marima

ඒ පොත නොහොත් සර්පයා මැරීම | E potha nohoth sarpaya marima

රු1,275.00

Pages : 233
Language : Sinhala

හුදෙකලා වූ, දුර්වල, ක්ෂුද්‍ර අල්පමාත්‍රික ‘මම’ පමණක් පැවතුම් පථයක සකස් වී කාලයට නතු වූ සේක. එවිටම විඥානය ජනනය වූ සේක. එවිටි මා හට කතා කරන්නට හැකි වූ සේක.
එවිටම ආලෝකය නිවී ගිය සේක.
ඒ අන්ධකාරය ජනනය වූ සේක.
ඒ අන්ධකාරය, ආලෝකය යැයි සිතෙන තරමටම
මා මුග්ධ වී ගිය සේක.

or 3 X රු 425.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here