ඒ සමනලුන් මියගියේ මා නමින් නම් | E samanalun miya giye ma namin nam

SKU 9786245921027 Category

සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මම වෙමි.

සම්‍යයක් සම්බුද්ධ මම වෙමි.

එසේ වුව ඒ සමනලුන් මිය ගියේ මා නමින් නම් ?

එතැන් සිට ඔබ මට සාතන් නමින් අමතන්න.

එතැන් සිට ඔබ මට දෙව්දත් නමින් අමතන්න.

මා මරා ඔවුන් ජීවත් කරවන්න.

එවිට, සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මම වෙමි. සම්‍යයක් සම්බුද්ධ මම වෙමි.

රු493.00

or 3 X රු164.33 with

or 3 X රු 164.33 with Koko Koko

Description

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඒ සමනලුන් මියගියේ මා නමින් නම් | E samanalun miya giye ma namin nam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *