ගණිත විනෝදය | Ganitha Winodaya
.
.
ගණිත විනෝදය | Ganitha Winodaya

ගණිත විනෝදය | Ganitha Winodaya

රු1,487.50

SKU ISBN 978-624-6327-07-1 Category Tags ,
Pages : 200
Language : Sinhala
Publisher : Pothak.lk

මෙම පොත කියවීම සඳහා අංක ගණිතය හා මූලික ජ්‍යාමිතිය ඇතුළුව ගණිතය පිළිබඳ සුළු අවබෝධයක් පමණක් පාඨකයාට තිබීම සෑහේ. මෙහි එන ගැටලු සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් විසඳීමේ දී මුලික ගණිතමය සමීකරණ පිළියෙල කිරීමට හා ඒවා විසඳීමට සිදු වේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මෙම පොත මිශ්‍ර ප්‍රහේලිකා හා ගණිතමය ක්‍රීඩාවේ පැටළිලි සහගත සූත්‍රවල සිට, ගැණීමේ හා මිනිමේ ව්‍යවහාරික එමෙන් ම ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රම දක්වා වූ විවිධ ආකාරයේ ගැටලු වලින් සමන්විතය.

or 3 X රු 495.83 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here