නමක් නැති මිනිසුන්ගේ සුසානය | Namak nathi minisunge susanaya
.
.
නමක් නැති මිනිසුන්ගේ සුසානය | Namak nathi minisunge susanaya

නමක් නැති මිනිසුන්ගේ සුසානය | Namak nathi minisunge susanaya

රු416.50

SKU 9786246091026 Category
Pages : 98
Language : Sinhala

ලූනු ගෙඩියක් වගේ පල්ලියේ කොත පෙනෙන,
ඒකටම වහංවුණු මුරුග ගති ඇති පොලිස් කූඩුවෙ ලකුණ කුදු දුරට නොපෙනෙන
ගමම හුරංකන අසමජ්ජාති ගම්පතියා
ජාතියයි ආගමයි යුද්දබටයොයි පෙන්නලා
රවට්ටං හරි, බයකරං හරි ඉන්න…

…මට එන්ඩ බැරි
ඔබ වෙසෙන කුඩා ගම…

or 3 X රු 138.83 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here