නිතිය යුක්තිය සහ අදිකරණය | Nithiya Yukthiya saha Adhikaranaya
.
.
නිතිය යුක්තිය සහ අදිකරණය | Nithiya Yukthiya saha Adhikaranaya

නිතිය යුක්තිය සහ අදිකරණය | Nithiya Yukthiya saha Adhikaranaya

රු212.50

Pages : 152
Language : Sinhala
Publisher : Susara Publishers
සිවිල් කඩු තටයුතු, සාක්‍ෂිකරුවන් සම්බන්ධ විධිවිධාන, නඩු විභාගය, න්ඩු අස් කර ගැනීම් , විවාහ න්ඩු, සුවිශේෂී න්ඩු කටයුතු, ඉඩම් සම්බන්ධ  ඉඩම් නඩු, අධි යුක්තිය, පොලිස් පරීක්ෂණ, ඇප නීතිය. සුළු අපරාධ නඩු, මහාදිකරනයේ න ඩු කටයුතු, අභියාචනය
අප විසින් මිහි පෙර එළි දැක් වූ නීති පොත් පෙළ තුළින් සාමාන්‍ය ජනතාව දැනගත යුතු නීතිමය කරුණු රැසක් හෙළිදරව් විය. නඩු කටයුතු අරඹන ආකාරය ගැන ද නඩු කටයුතු වල දී මතු වන ගැටලූ ගැන ද නඩු පහසුවෙන් ජය ගන්නා ආකාරය ගැන ද දැන ගැනීමට කවුරුත් කැමැති වෙති. නඩුහබවල දී සාමාන්‍ය ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න රාශියකට මේ කෘතිය තුළින් සෘජු විසඳුම් යෝජනා කර ඇති බැවින් විෂය කරුණු හා නීති උපදෙස් ඒ සෑම දෙනෙකුටම නැවුම් අත්දැකීම් ලබා දෙනු නිසැකය.

Out of stock

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here