පිදුරැ ගහේ විප්ලවය | Piduru Gahe Wiplavaya

SKU yoga 5 Categories , Tag

මෙම ග්‍රන්ථය ගොවිතැන ගැන පමණක් ලියවුණු එකක් ලෙස ගෙන බලන පාඨකයන් පුදුමයට පත් කරන්නේ ආහාරය, සෞඛ්‍යය, සමාජ හර පද්ධතීන්, මිනිස් දැනුමේ සීමාවන් යන විවිධ මාතෘකා ඇතුළත් වන බව දුටු විට ය. දාර්ශනික ග්‍රන්ථයක් ලෙස සිතා ග්‍රන්ථය කියවන අය පුදුමයට පත් වන්නේ, ජපන් ගොවිපලක වී, ශීත කාලයේ ධාන්‍ය, පැඟිරි සහිත පළතුරු ඇතුළත් වන ආකාරය දුටු විට ය. එක් ග්‍රන්ථයක එක් විශේෂිත දෙයක් පමණක් ඇතුළත් විය යුතුය යන අපගේ සාම්ප්‍රදායික අපේක්ෂාව නිසාම “පිදුරු ගහේ විප්ලවය” වැනි ග්‍රන්ථයක අගය කැපී පෙනේ. මෙම ග්‍රන්ථය වැදගත් වන්නේ, එය එක්වරම ප්‍රායෝගික හා දාර්ශනික වන නිසා ය. එය ගොවිතැන ගැන අමුතු උනන්දුවක් ඇති කරවන ග්‍රන්ථයක් වන්නේ එය ගොවිතැන ගැන පමණක් ලියවුණු ග්‍රන්ථයක් නොවන නිසා ය.

රු432.00

or 3 X රු144.00 with

or 3 X රු 144.00 with Koko Koko

Description

Related Books

සම්පිණ්ඩන-Sampindana

රු391.00
or 3 installments of රු130.33 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිදුරැ ගහේ විප්ලවය | Piduru Gahe Wiplavaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *