පොප්කෝන් | Popcorn

SKU 9786246552008 Category

වටකුරු සිහින ඉකිලන හතරැස් කොටුව
පටපණු කෝෂ වෙත යති පුරඟන කැටුව
ඇට නැති සුරත් පල වළඳා බලි නැටුව කටු ඉඹුලකට නැග අවපස හඳ දුටුව

ටොපියක රසය විලි ලන පැණි කුහුඹු සිත
හපයකි සාරවිට රාගික දිවිය මත
ඇප නැති නඩුය ඉකිලන පපු කුහර වෙත
ලොතරැයි උඩින් බබළන මහ වෙහෙර කොත

රු637.50

or 3 X රු212.50 with

or 3 X රු 212.50 with Koko Koko

Description

Related Books

LOVEමය වැහි බිංදු

රු442.00
or 3 installments of රු147.33 with

ආදරෙයි උතුරන්න | Aadarei Uthuranna – Pre Order

රු600.00
or 3 installments of රු200.00 with

ඒත් මං ආදරෙයි | Eth Man Aadarei

රු850.00
or 3 installments of රු283.33 with

කඩා වැටෙන තරුවක් | Kada watena Tharuwak

රු425.00
or 3 installments of රු141.67 with

සෝඩා ඕන නෑ | Soda ona na

රු360.00
or 3 installments of රු120.00 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “පොප්කෝන් | Popcorn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *