බ්ලැක් මේල් | Black Mail
.
.
බ්ලැක් මේල් | Black Mail

බ්ලැක් මේල් | Black Mail

රු552.50

SKU ISBN 978-624-5941-96-4 Category
Pages : 232
Language : Sinhala
Publisher : Susara Publishers

මා ඇයට ආදරය කරන බව මට කීමට අවශ්‍ය විය. මට මුදල් ඕනෑ තරම් ඇති බවත් ඇයට හොඳ නිවසක් දිය හැකි බවත් ඇය මා ළඟ සිටී නම් ඇය රැක බලාගත හැකි බවත් කීමට මට වුවමනා විය. එහෙත් ඇගෙන් එයට යම් සංඥාවක් ලැබෙන තුරු ඉවසා සිටින්නැයි මම මටම කියා ගතිමි. මා ඉවසිය යුතුය. මට මාසයක් කල් තිබේ.

or 3 X රු 184.17 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here