බොහෝ කවි ලියවුණේ ඔබටය | Boho Kawi Liyaune Obataya
.
.
බොහෝ කවි ලියවුණේ ඔබටය | Boho Kawi Liyaune Obataya

බොහෝ කවි ලියවුණේ ඔබටය | Boho Kawi Liyaune Obataya

රු450.00

SKU 9786249488809 Category
Pages : 70
Language : Sinhala

කවි ලියවුණේ ම

මට ඔබව තදින් බදා වැලඳ
සිපගන්න ම සිතූන දිනවල ය.

”මේ දැන් දකින්න ඕනමයි” කියන… දඩබ්බර හිත හා යුද වදින මොහොතක ය.

නුඹ ළඟම දැවටීම ඔය ඇස් අසල ගැවසීම
හීනයක දවටා
හිත එතූළ ගිලී සැනසෙනා විට දී ය

කප්පරක් ස්වයංවාරණ තිබ්බත්
හුස්මක් පාසා ම ඒ සියලු දේ රැක්කත්,

හුඟක් කවි ලියවුණේ ම

නුඔව ම ඇවැසියි කියා හිත
මුරණ්ඩු ම වුණ දවසට ය.

Out of stock

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here