මීෂා | Meesha
.
.
මීෂා | Meesha

මීෂා | Meesha

රු882.00

Pages : 297
Language : Sinhala

ඒ දේ මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. එහෙත් මාර්කෝගේ රෝගයත් එක්ක ‘පොඩි දරුවෙක්ගේ’ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. සමහර විට ඒ මාර්කෝගේම දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්”
“දරුවෙක්?” මම පුදුමයෙන් ඇසුවෙමි.
“ඔව්… පොඩි ගැහැනු ළමයෙක් “

or 3 X රු 294.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here