රාවණා මෙහෙයුම 1 | Ravana Meheuma 1 රු405.00
or 3 X රු147.00 with
Back to products
මෝසාඩ් | Mossad රු1,345.00
or 3 X රු147.00 with

රාවණා මෙහෙයුම 2 | Ravana Meheuma 2

SKU 9789553111579 Category

බැලු බැලු අත කිසිම මනුස්සයෙකු, සිය කිමිදුම් සගයෙකු තියා මාළුවෙකුවත් පෙනෙන්නට නොමැති අඳුරු නීල වර්ණ සමුදුරු අගාධයේ තමන් තනි වූ බව පෙනෙන්නට තිබුයෙන් ඇය දැඩිසේ කම්පනයට පත් විය.

සන්නිවේදකය හරහා උදව් ඉල්ලා කෑ ගැසීමට ඈ හඬ නැඟුව ද මුවින් හඬක් පිට වුයේ නැත. අත පය සීතල වනු ඇයට හැඟුණි. ගතම සෙලවිය නොහැකි සේ ගල් වී ඇත. ත්‍රාසයෙන් අසරණව, අන්ධකාර සමුදුරු අගාධයෙහි තනි වී කරකියා ගත හැකි දෙයක් නොමැතිව, ඉහළ සාගර තලය දෙස ඇය හිස් බැල්මක් යොමු කළාය.

රු441.00

or 3 X රු147.00 with

or 3 X රු 147.00 with Koko Koko

Description

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “රාවණා මෙහෙයුම 2 | Ravana Meheuma 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *