ගණිත විනෝදය | Ganitha Winodaya රු1,487.50
or 3 X රු3,753.67 with
Back to products
Loku Lamayinta Witharai | ලොකු ළමයින්ට විතරයි රු1,080.00
or 3 X රු3,753.67 with

රුසියානු සුරගන කතා එකතුව | Russian Suragana Katha

අප කුඩා කළ අාසාවෙන් රස විදි රුසියානු සුරඟන කතා නැවතත් 15% වට්ටමක් සමගින් රසකතා වෙතින් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. ( සියලුම පොත් ඝනකම් කවරයෙන් නිමවා ඇත )

15% වට්ටම අඩු කළ පසු මිල,

1. පින්තූර කතා – රු. 1487/=

2. රත්රන් යතුර හෙවත් බුරතිනොගේ හපන්කම් – රු. 2125/=

3. රස කතා – රු. 1275/=

4. කතන්දර හා පින්තූර 01 – රු. 2125/=

5. කතන්දර හා පින්තූර 02 – රු. 1487/=

6. පිෆ්ගේ වීර ක්‍රියා – රු. 1275/=

7. ගණිත විනෝදේ – රු. 1487/=

පොත් 6 ම මිල රු. 11 261/=

KoKo හරහා ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබා ගත හැකියි.

රු11,261.00

or 3 X රු3,753.67 with

or 3 X රු 3,753.67 with Koko Koko

Description

Related Books

ලස්සන වසිලිස්සා-Lassana Wasilissa sinhala Translation

රු1,700.00
or 3 installments of රු566.67 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “රුසියානු සුරගන කතා එකතුව | Russian Suragana Katha”

Your email address will not be published. Required fields are marked *