රෝජා | Roja

මිනිස්සු…

දුබලයන්ව ඉපදෙන්නාහ.

මිනිස්සු…

ජීවිතයේ යම් යම් යුගවල

විවිධ හේතු කාරණාවන් නිසාවෙන්

දුබලයන්ව ජීවිතය රැකගන්නාහ.

නමුත්…

අප කිසිවෙකුටත්

දුබලයන්ව මිය යන්නට

අයිතියක් නැත.

අපි නැඟිටිය යුතුය!

අපි හිනැහිය යුතුමය!

රු1,275.00

or 3 X රු425.00 with

or 3 X රු 425.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Love Sex & Jealousy | ආදරය ලිංගිකත්වය සහ ඊර්ෂ්‍යාව

රු1,020.00
or 3 installments of රු340.00 with

ඇල්බට්වරුද මනුෂ්‍යයෝය | Albertwaruda Manushshyoya

රු1,657.50
or 3 installments of රු552.50 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “රෝජා | Roja”

Your email address will not be published. Required fields are marked *