ලයිලැක් | Lailac | Lilac
.
.
ලයිලැක් | Lailac | Lilac

ලයිලැක් | Lailac | Lilac

රු510.00

SKU layilak Category
Pages : 70
Language : Sinhala
Publisher : Agahas Publishers

මගේ හදවතේ කුටීර හතරම එකවර ආදරෙන් පිරුණම

මට පුළුවන් දෙපාරක් ආදරය කරන්න.
“ඒ කියන්නේ ඔයාට එකවර දෙන්නෙකුට
ආදරය කරන්න පුළුවන් ද?”
“නෑ මට එක්කෙනෙකුට දෙපාරක් ආදරය කරන්න පුළුවන්.”
“ඒ කොහොමද?”
“ඒ එයා හොඳම කෙනා වෙලා ඉන්නකොට වගේම
එයා නරකම කෙනා වෙලා ඉන්නකොට.”
https://youtu.be/BzDOzNDkyTM
or 3 X රු 170.00 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here