ලයිලැක් | Lailac | Lilac

SKU layilak Category

මගේ හදවතේ කුටීර හතරම එකවර ආදරෙන් පිරුණම

මට පුළුවන් දෙපාරක් ආදරය කරන්න.
“ඒ කියන්නේ ඔයාට එකවර දෙන්නෙකුට
ආදරය කරන්න පුළුවන් ද?”
“නෑ මට එක්කෙනෙකුට දෙපාරක් ආදරය කරන්න පුළුවන්.”
“ඒ කොහොමද?”
“ඒ එයා හොඳම කෙනා වෙලා ඉන්නකොට වගේම
එයා නරකම කෙනා වෙලා ඉන්නකොට.”
https://youtu.be/BzDOzNDkyTM

රු510.00

or 3 X රු170.00 with

or 3 X රු 170.00 with Koko Koko

Description

Related Books

Kawlu Asa Pamula | කවුළු ඇස පාමුල

රු212.50
or 3 installments of රු70.83 with

රිදී | Ridee

රු585.00
or 3 installments of රු195.00 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලයිලැක් | Lailac | Lilac”

Your email address will not be published. Required fields are marked *