101 ක් කමටහන්
.
.
101 ක් කමටහන්

101 ක් කමටහන්

රු680.00

Pages : 130
Language : Sinhala

ඔබේ අඹය ඔබ ම කන්න

එක්තරා ගෝලයෙක් වරක් මැසිවිලි නගමින් මෙහෙම කිව්වා.

* ඔබ අපට කතන්දර කියනවා ඒත් කවදාවත් ඒවායේ අරුත අපිට පහදා දෙන්නේ නෑ.” ගුරුතුමා ඔහුට මෙහෙම කියනවා.

යමෙකු ඔබට අඹයක් දෙන්නේ යයි සිතන්න. ඔබ අතරින් කවුද කැමැති ඒ අඹය ඔබට දෙන්නට කලින්, හපා රස බලා ඔබට දෙනවාට.˝

or 3 X රු 226.67 with Koko Koko
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Related Books

Scroll to Top

This is Our WhatsApp link

Click or Scan it to contact with us.

0777 728 727

click here