ගිම්හානයේ කතාවක් | Gimhanaye Kathawak රු926.50
or 3 X රු2,718.67 with
Back to products
පින්තූර කතා | Pinthura Katha රු1,487.50
or 3 X රු2,718.67 with

Motivational Book Collection

විශිෂ්ටයන් තිදෙනකුගේ විශිෂ්ටතම කෘති 11ක්.. 

කැලුම් වැලිගම, භාතිය අර්ථනායක, ප්‍රමේෂ් වික්‍රමසිංහ ලියු කෘති දැන් 15%ක වට්ටමක්ද සමගින් රසකතා වෙතින් නිවසටම ඇනවුම් කර ගන්න. ජීවිතය දිනන්න. 

15% වට්ටම අඩු කල පසු මිල – 

තරගයේ වීරයා – රු, 1062/=

දියුණුවේ මන්ත්‍ර – රු. 850/=

බිස්නස් පිස්සුව – රු. 850/=

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1 – රු.637/=

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 2 – රු.637/=

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 3 – රු.637/=

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 4 – රු.637/=

ශර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද – රු. 637/=

පර්සෝනා  – 1062/=

ඉරණම වෙනස් කිරීමේ කලාව – රු. 637/=

විශිෂ්ට පියවර – 510/=

පොත් 11 ම මිල රු. 8156/= 

KoKo හරහා ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබා ගත හැකියි 

රු8,156.00

or 3 X රු2,718.67 with

or 3 X රු 2,718.67 with Koko Koko

Description

Related Books

Alibaba Jack Ma – අලිබාබා ජැක් මා

රු935.00
or 3 installments of රු311.67 with

තරගයේ වීරයා | Tharagaye Weeraya

රු1,062.00
or 3 installments of රු354.00 with

බිස්නස් පිස්සුව | Business pissuwa

රු900.00
or 3 installments of රු300.00 with

විශිෂ්ට පියවර | Wishishta Piyawara

රු510.00
or 3 installments of රු170.00 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Motivational Book Collection”

Your email address will not be published. Required fields are marked *