එක ලඟට දෙක නෙවෙයි-Eka Langata Dheka Newei රු323.00
or 3 X රු79.33 with
Back to products
ෆොන්ටමාරා-Fontamara රු382.50
or 3 X රු79.33 with

Mottakkiliya-මොට්ටක්කිලිය

පිටපත් ගණනාවක් අලෙවි වූ මොට්ටැක්කිලිය කෘතිය දමිල සාහිත්‍ය තුල අප කියවිය යුතුම පොතක් ලෙස හදුන්වා දිය හැකියි. දමිල බසින් ලියවූ කෘති සිංහල බසට පරිවර්තනය වූ අවස්ථා විරල වේ. දමිල කෙටිකථා සිංහලෙන් කියවන්න අගනා කෘතියකි 

රු238.00

or 3 X රු79.33 with

Out of stock

Description

Related Books

එක ලඟට දෙක නෙවෙයි-Eka Langata Dheka Newei

රු323.00
or 3 installments of රු107.67 with

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mottakkiliya-මොට්ටක්කිලිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *