තම්බි මුදියන්සේ / thambi mudiyanse රු850.00
or 3 X රු640.00 with
Back to products
Rasakatha Wooden Alphabet enghlish Tracing Board. රු1,920.00
or 3 X රු640.00 with

Rasakatha Wooden Alphabet sinhala Tracing Board.

දරුවන්ට අකුරු හුරු කරවීමේ හොදම ක්රමය Rasakatha Wooden Alphabet & Numbers Tracing Board.
සිංහල අකුරු, ඉංග්රීසි capital සහ simple අකුරු, දෙමල අකුරු සහ ඉලක්කම් ලෙස වෙන වෙනම මෙම board ලබා ගත හැක.
යන්ත්රානුසාරයෙන් (Machine Cut) නියම Fonts යොදාගනිමින් නිමවා ඇති අතර දරුවන්ට පහසු වන ලෙස අකුරු තුල ගැබුර කපා නිමවා ඇත.
වතුර යොදා පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවද පවතී.
අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් විශේෂ 20% ක වට්ටමක් හිමි වේ. (ප්රවාහන ගාස්තු අය වේ)
ප්රමාණය අගල් 14” x 10” වේ. ගනකම මිලිමීටර් 8කි.
සාමාන්ය මිල රු. 2400/= 20%ක වට්ටම අඩු කල පසු මිල 1920/= (තොග ඇනවුම් සදහා විශේෂ වට්ටම් හිමි වේ)
ඔබේ ඇනවුම ලබා දීම සදහා අපගේ Facebook පිටුවට inbox පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. නැතිනම් Whatsapp හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. 0777728727
වෙබ් අඩවිය හරහා ඇනවුම් කිරීමට www.rasakatha.lk වෙත පිවිසෙන්න.
සීමාසහිත රසකතා පුද්ගලික සමාගමේ අභිමානවත් ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදනයකි.
Children can practice proper letter formation and develop their writing skills with this hands-on, eco board alphabet tracing board. Younger children can simply use a finger to begin learning how to trace the letters, while older children who are ready for writing can use the included wooden stylus to develop the hand and finger strength required for a proper pencil grip. Perfectly sized to fit in a child’s lap, and lightweight enough for easy transport. Complete with a convenient groove for storing the stylus.
The Montessori approach recognizes that a child’s potential for learning is greatest when provided with tactile, multisensory tools. A letter tracing board capitalizes on this concept by helping a child to develop visual memory while also training the muscles of the hand, until proper letter formation is mastered.
This board measures 14″ x 10″ and Thickness 0.8 mm
Available in English Uppercase Letters / Lowercase Letters / Sinhala Letters / Tamil Letters and Numbers
Made in Sri Lanka by Rasakatha Pvt Ltd

රු1,920.00

or 3 X රු640.00 with

Out of stock

Description

Related Books

Customer Reviews

0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rasakatha Wooden Alphabet sinhala Tracing Board.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *